Rådgiving

Rådgiving

Barcode Intelligence tilbyr rådgivning for å optimalisere leveransen fra bedrift til kunde. Rådgivning baserer seg på kundeinnsikt (kundeundersøkelser), innsikt i organisasjonen (medarbeiderundersøkelser) samt markedsinnsikt (generelle trender, trender fra andre bransjer (Norsk Kundebarometer) og trender i bransjen (bransjeundersøkelse). Hovedfokuset på kundeundersøkelsene er å optimalisere kundetilfredshet og Lojalitet (adferd), mens medarbeiderundersøkelsen retter seg mot medarbeidertilfredshet og produktivitet (salg/inntjening).

Service profit-chain tankegangen illustrerer på en god måte Barcode Intelligence´ tilnærming til hva som skal til for å skape langsiktig lønnsomhet gjennom gode kunderelasjoner. Vi har utviklet produkter og tjenester som knytter seg opp til de ulike sammenhengene som er gjeldende i forhold til å skape tilfredse, lojale og derigjennom lønnsomme kunder.


Toppen av pyramiden utgjør kunden. Det er av avgjørende betydning å skaffe seg god innsikt i hvordan kundene opplever leveransene fra sine leverandører, hvilken type binding de føler til sine leverandører og hva de akter å gjøre i fremtiden (lojalitet). Barcode Intelligence benytter seg av Norsk Kundebarometers anerkjente målemetodikk for å beskrive kundenes opplevelser av sine leverandører.

Ny trekant _ 20160208.png

I et bedriftsperspektiv er det to hovedelementer som påvirker kundenes tilfredshet: bedriftens kommunikasjon av kundeløfter (hvorfor kunden skal bli kunde hos de) og de ansattes evne til å levere på kundeløftet. Bedrifter med lav tilfredshetsscore svikter gjerne på en eller begge av disse hovedelementene og det er nødvendig å adressere begge to i det langsiktige kundearbeidet.
Barcode Intelligence har derfor utviklet egne medarbeidermålinger som søker å avdekke – blant andre ting – de ansattes evne til å levere på kundeløftet.


Bedriftens kommunikasjon av kundeløftet har sterke føringer på hvilke forventninger kundene har til leveransene. Kundenes forventninger påvirkes også av hva konkurrentene gjør. Det er derfor også nødvendig å se nærmere på hva som påvirker kundenes forventninger og hvilke forventninger kundene har.

 

Tolking av data/analyse

Å trekke fornuftige konklusjoner av et datamateriale forutsetter kunnskap om teori og metode. 

Barcode Intelligence har med sitt utspring fra akademia grunnleggende kjennskap til teorier innenfor markedsføringsfaget og inngående kunnskap og lang erfaring med bruk av alt fra enkle til avanserte analysemetoder. Dersom din bedrift sitter på eget datamateriale kan Barcode Intelligence være behjelpelig med å analysere disse og trekke de konklusjoner man kan ut i fra materialet.

Våre tjenester

Det å designe en egen undersøkelse for å besvare på en konkret problemstilling stiller krav til teorikunnskap, spørreskjemautforming, kunnskap om datainnhenting og analyse. 

13.05.2014

 

 

13.05.2014

Gjennom 20 års arbeid med Norsk Kundebarometer er det naturlig at vi ser bedrifter utfra kundens ståsted. Forskning viser tydelig at tilfredse og lojale kunder er en nødvendig betingelse for langsikt lønnsomhet. Våre tjenester fokuserer derfor i stor grad på bedriftsutvikling ut i fra et kundetilfredshetsperspektiv.

 

13.05.2014

Barcode Intelligence er offisiell administrator for Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI.

08.05.2015
05.05.2015