Norsk Kundebarometer

Barcode Intelligence er offisiell administrator for Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI.

Barcode administrerer bestillinger og utarbeider rapporter på detaljerte resultater fra Norsk Kundebarometer 

Norsk Kundebarometer (NKB) er et forskningsprogram som gjennomføres ved Handelshøyskolen BI.

NKB fokuserer på relasjoner mellom kunder og leverandører. Basert på en årlig datainnsamling foretatt blant norske husholdninger har NKB som målsetning å være den målestokk som norske virksomheter benytter som:

  • grunnlag for sammenligning med andre virksomheter
  • grunnlag for sammenligning med andre bransjer
  • grunnlag for sammenligning over tid
  • utgangspunkt for egne og mer omfattende undersøkelser.

NKB ønsker i tillegg å være en pådriver for formidling av resultater og kunnskap som bidrar til økt verdiskapning i norske virksomheter.

NKB er fundert på forskning av høy internasjonal kvalitet og stiller på linje med tilsvarende nasjonale kundeindekser i land som USA, Sverige, Tyskland, Taiwan. Forskning basert på Norsk Kundebarometer har resultert i 2 doktorgrader og flere publiseringer i internasjonalt anerkjente vitenskapelige journaler.

Ikke på den offisielle listen, men ønsker å bli målt:

Det er mange bedrifter som ikke er med på den offisielle listen, men som vil ha nytte av å bli målt på tilsvarende måte. Bedrifter som ønsker det vil bli målt på lik linje med de som er på den offisielle listen og kan velge om de ønsker rapport med benchmark mot eventuelle konkurrenter eller ikke.

Utvidet undersøkelse / tilleggsspørsmål:

Vi tilbyr ulike varianter av utvidede undersøkelser i forbindelse med den offisielle undersøkelsen. Gjennom nesten 20 år med forskning på kunderelasjoner i Norge så har vi omfattende kunnskap om hvilke mekanismer det er viktig å måle for å arbeide målrettet med å forbedre kundenes oppfattelse av bedriften. Resultatene blir sett i lys av hvordan andre bedrifter og bransjer scorer (der hvor vi har sammenligningsgrunnlag)

Eksempler er:

-    Grunn til misnøye og klagebehandling (status og effekter)
-    Proaktivitet (status og effekter av utadrettet kundeaktivitet og møter)
-    Produktbruk
-    Kundens tilknytning til bedriften (fast kontaktperson, nær- / fjernkunde etc)
-    Hvordan kunden bruker bedriften (kanaler)
-    Segmentundersøkelser
-    Utvidede lojalitetsanalyser (multilojalitet, word of mouth, share of wallet etc)
-    Omdømme / merkevare
-    Avgangsanalyser
-    Egne områder/spørsmål bedriftene ønsker å belyse

NKB-modellen – full kunderelasjonsundersøkelse:

NKB-modellen tar utgangspunkt i en teoretisk utviklet relasjonsmodell som er designet for å måle nivå (dyktighet) og påvirkning (viktighet) av ulike områder som er viktige for kundetilfredshet og lojalitet (se modell nedenfor). Modellene består gjerne av mellom 35-50 enkeltspørsmål og er bransjetilpasset for å maksimere forklaringsgraden og brukervennligheten av resultatene. Det benyttes ulike analysemetoder for å identifisere sammenhengene mellom de ulike variablene slik at bedriftene kan iverksette tiltak i forhold til de ulike områdenes viktighet.

Sammenhengene i modellen varierer i ulike bransje, mellom bedrifter i samme bransjer og i ulike segmenter internt i bedrifter. Modellen er dynamisk og vil kunne endre seg over tid. Det er derfor viktig å gjennomføre driveranalyser på et detaljnivå som er best egnet for å ivareta god diagnostikk av bedriften. 

Modellene kan også kombineres med analyser mot andre viktige områder som grunn til misnøye, klagebehandling, proaktivitet, kanalbruk produktbruk etc.

Vi anbefaler at det legges til grunn ca 200 intervju for å lage en drivermodell. Dersom man ønsker flere drivermodeller på egen bedrift (f.eks. pr segment), innebærer det at vi må gjennomføre flere intervju.

 

Husk at du kan skreddersy din egen rapport/undersøkelse fra Norsk Kundebarometer med påbygging av flere moduler.

Våre tjenester

Det å designe en egen undersøkelse for å besvare på en konkret problemstilling stiller krav til teorikunnskap, spørreskjemautforming, kunnskap om datainnhenting og analyse. 

13.05.2014

 

 

13.05.2014

Gjennom 20 års arbeid med Norsk Kundebarometer er det naturlig at vi ser bedrifter utfra kundens ståsted. Forskning viser tydelig at tilfredse og lojale kunder er en nødvendig betingelse for langsikt lønnsomhet. Våre tjenester fokuserer derfor i stor grad på bedriftsutvikling ut i fra et kundetilfredshetsperspektiv.

 

13.05.2014

Barcode Intelligence er offisiell administrator for Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI.

08.05.2015
05.05.2015