Innsiktsundersøkelser

 

 

Barcode Intelligence baserer sin rådgivning på flere ulike innsiktsundersøkelser. Hvilke innsiktsundersøkelser som er nødvendige avhenger av bedriftens problemstilling. Vi gjennomfører også skreddersydde undersøkelser dersom problemstillingen stiller krav til det. Eksempler på innsiktsundersøkelser:

 

 • Kundetilfredshetsundersøkelser
 • Lojalitetsundersøkelser (Lojalitet, Net-Promotor-Score, Share-of-Wallet)
 • Medarbeiderundersøkelser
 • Lederevalueringsundersøkelser
 • Markedsundersøkelser
 • Bransjeundersøkelser
 • Kundeavgangsundersøkelser (churn)
 • Omdømme og Merkevareundersøkelser (branding)
 • Innovasjonsundersøkelser
 • Kundeserviceundersøkelser
 • Produktevalueringsundersøkelser
 • Produktbruksundersøkelser
 • Kanalbruksundersøkelser (hvordan kunder bruker bedriften)
 • Grunn til misnøye og klagebehandling
 • Proaktivitet
 • Kundetilknytning (fast kontaktperson, nær- / fjernkunde etc)
 • Segmentundersøkelser
 

 

 

Våre tjenester

Det å designe en egen undersøkelse for å besvare på en konkret problemstilling stiller krav til teorikunnskap, spørreskjemautforming, kunnskap om datainnhenting og analyse. 

13.05.2014

 

 

13.05.2014

Gjennom 20 års arbeid med Norsk Kundebarometer er det naturlig at vi ser bedrifter utfra kundens ståsted. Forskning viser tydelig at tilfredse og lojale kunder er en nødvendig betingelse for langsikt lønnsomhet. Våre tjenester fokuserer derfor i stor grad på bedriftsutvikling ut i fra et kundetilfredshetsperspektiv.

 

13.05.2014

Barcode Intelligence er offisiell administrator for Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI.

08.05.2015
05.05.2015