Design av undersøkelser

Det å designe en egen undersøkelse for å besvare på en konkret problemstilling stiller krav til teorikunnskap, spørreskjemautforming, kunnskap om datainnhenting og analyse. 

Barcode Intelligence designer og gjennomfører alt fra enkle beskrivende undersøkelser til avanserte driverundersøkelser med kausale design for bedrifter som ønsker å belyse sine problemstillinger i henhold til vitenskapelige metoder. Barcode Intelligence`s bakgrunn fra akademia og forskningsmiljøer har gitt oss god kunnskap og lang erfaring med design av undersøkelser.

Våre tjenester

Det å designe en egen undersøkelse for å besvare på en konkret problemstilling stiller krav til teorikunnskap, spørreskjemautforming, kunnskap om datainnhenting og analyse. 

13.05.2014

 

 

13.05.2014

Gjennom 20 års arbeid med Norsk Kundebarometer er det naturlig at vi ser bedrifter utfra kundens ståsted. Forskning viser tydelig at tilfredse og lojale kunder er en nødvendig betingelse for langsikt lønnsomhet. Våre tjenester fokuserer derfor i stor grad på bedriftsutvikling ut i fra et kundetilfredshetsperspektiv.

 

13.05.2014

Barcode Intelligence er offisiell administrator for Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI.

08.05.2015
05.05.2015