Barcode Intelligence er offisiell administrator for Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI.

Les mer

Det å designe en egen undersøkelse for å besvare på en konkret problemstilling stiller krav til teorikunnskap, spørreskjemautforming, kunnskap om datainnhenting og analyse. 

Les mer

Gjennom 20 års arbeid med Norsk Kundebarometer er det naturlig at vi ser bedrifter utfra kundens ståsted. Forskning viser tydelig at tilfredse og lojale kunder er en nødvendig betingelse for langsikt lønnsomhet. Våre tjenester fokuserer derfor i stor grad på bedriftsutvikling ut i fra et kundetilfredshetsperspektiv.

 

Les mer

Tjenester

Barcode Intelligence er et analyse- og rådgivningsselskap med utspring fra akademia. Vår spisskompetanse er innsiktbasert rådgivning basert på forskning, analyser av kunder, ansatte og konkurrenter. Barcode Intelligence er offisiell administrator for Norsk Kundebarometer og Norsk Bærekraftbarometer ved Handelshøyskolen BI.

Nyhetsbrev
Skriv e-post, og registrer deg her.