Om Barcode Intelligence Group

Barcode Intelligence er et analyse- og rådgivningsselskap med utspring fra Handelshøyskolen BI. Vår spisskompetanse er innsiktbasert rådgivning basert på forskning, analyser av kunder, ansatte og konkurrenter. Våre partnere har bakgrunn fra Norsk Kundebarometer, Handelshøyskolen BI og Universitetet i Stavanger. 

Gjennom 20 års arbeid med Norsk Kundebarometer er det naturlig at vi ser bedrifter utfra kundens ståsted. Forskning viser tydelig at tilfredse og lojale kunder er en nødvendig betingelse for langsiktig lønnsomhet. Vår rådgivning fokuserer derfor på bedriftsutvikling ut i fra et kundetilfredshetsperspektiv.

 

Eiere og ansatte:

hanspeter 200x200_1.jpg

Hans Peter Wøien

Daglig leder, Partner

Hans Peter Wøien har sin bakgrunn fra analysebransjen. Han var en av grunnleggerne av Norstat i 1997 og har jobbet som adm. dir i selskapet inntil han startet i Barcode Intelligence sommeren 2015. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Paal 200x200_6.jpg

Pål R. Silseth

Partner

Høyskolelektor, Handelshøyskolen BI

Prosjektleder Norsk Kundebarometer

Pål R. Silseth har sin bakgrunn fra Norsk kundebarometer og Institutt for Markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Pål begynte å arbeide med barometeret i 1999 og tok over som prosjektleder i 2000. Pål har jobbet på prosjekter for en lang rekke norske og utenlandske bedrifter og er en mye brukt foredragsholder. Han har i dag en redusert stilling på BI som benyttes til arbeid med Norsk Kundebarometer og undervisning på institutt for Markedsføring.

Bengt 200x200.jpg

Bengt G. Lorentzen

Partner

Høyskolelektor, Handelshøyskolen BI

Prosjektmedarbeider Norsk Kundebarometer

Bengt G. Lorentzen har sin bakgrunn fra Norsk Kundebarometer og Institutt for Markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Bengt var med på oppstarten av NKB i 1996 og har arbeidet med prosjektet siden. I hele denne tiden har han også jobbet parallelt med prosjekter for en rekke norske og utenlandske bedrifter i forhold til kundetilfredshetsspørsmål. I dag har han en redusert stilling på BI og jobber i tillegg til Norsk Kundebarometer med undervisning på institutt for Markedsføring.

Kenneth 200x200.jpg

Kenneth H. Wathne

Professor, Universitetet i Stavanger

Professor II, Handelshøyskolen BI

Partner, Barcode Intelligence Group AS

Kenneth H. Wathne er professor ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger og innehar også en professor 2-stilling ved Handelshøyskolen BI. Før BI og Universitetet i Stavanger jobbet Kenneth som Assistant Professor ved University of Wisconsin-Madison. Kenneth har også bakgrunn som prosjektleder ved Norsk institutt for Markedsforskning (NiM) ved Handelshøyskolen BI. Kenneths forsknings- og undervisningsinteresse inkluderer interorganizational relationships, marketing channels, business-to-business marketing, marketing research og marketing management.

Even 200x200.jpg 

Even Lanseng

Associate Professor, Handelshøyskolen BI

Partner, Barcode Intelligence Group AS

Even er spesialist på forbrukeratferd og service marketing. Han har publisert flere artikler i internasjonal tidsskrift på disse fagområdene. Han har også bred undervisningserfaring på både bachelor og masternivå innenfor forbrukeratferd, markedsføringsledelse og metode. Even er også faglig ansvarlig for masterprogrammet i strategisk markedsføringsledelse og bachelorprogrammet i markedskommunikasjon på Handelshøyskolen BI.

Tidligere arbeidet Even på Norsk Institutt for Markedsforskning (NIM) og Norges Miljø-og Biovitenskapelig Universitet (NMBU).

 

Phuong, Nhu Nguyen

Konsulent, Barcode Intelligence AS

Phuong Nguyen er ansatt som konsulent i Barcode Intelligence AS og utarbeider rapporter, avanserte analyser, foretar informasjonsinnhenting og er en verdifull diskusjonspartner i våre prosjekter. Hun har en Bachelor i Økonomi og Administrasjon fra Foreign Trade University i Hanoi, Vietnam. Hun har også en Master i Strategisk Markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI.

  

 

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden
Nyhetsbrev
Skriv e-post, og registrer deg her.