RETNINGSLINJER og KOSTNADER FOR LOGOBRUK

Følgende retningslinjer gjelder for bruk av logoer i forbindelse med Norsk Bærekraftbarometer.

Totalvinneren

NBB-logo

Bare vinneren av den offisielle NBB-listen (totalvinneren) kan bruke ordet ”vinner” i denne sammenhengen. Totalvinneren av den offisielle NBB-listen kan vederlagsfritt benytte logoer til markedsføringsformål i det inneværende år og frem til neste års offentliggjøring av resultater. 

 

Kostnader ved bruk av logo: kr. 0,-

 

Bransjevinnere

NBB-logo

Bransjevinnere kan bruke «best i sin bransje eller bransjevinner» der det må oppgis hvor mange bedrifter fra bransjen som inngår i Norsk Bærekraftbarometer. Bransjevinnere kan benytte logoeen til markedsføringsformål i det inneværende år og frem til neste års offentliggjøring av resultater. 

 

Kostnader ved bruk av logo, kr. 50.000,- 

 

 

 

 

Annet:

Det skal alltid refereres til: Norsk Bærekraftbarometer, et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI. www.kundebarometer.com