RETNINGSLINJER og KOSTNADER FOR LOGOBRUK

Følgende retningslinjer gjelder for bruk av logoer i forbindelse med Norsk Kundebarometer.

Totalvinneren

NKB-logo.jpg

Bare vinneren av den offisielle NKB-listen (totalvinneren) kan bruke ordet ”vinner” i denne sammenhengen. Totalvinneren av den offisielle NKB-listen kan vederlagsfritt benytte logoer til markedsføringsformål i det inneværende år og frem til neste års offentliggjøring av resultater. Totalvinneren kan selv bestemme om de vil benytte NKB-logoen alene eller i kombinasjon med stjernerating (se logoeksempel under «Øvrige bedrifter under»).

Kostnader ved bruk av logo: kr. 0,-

 

Bransjevinnere

NKB-logo.jpg

Bransjevinnere kan bruke «best i sin bransje eller bransjevinner» der det må oppgis hvor mange bedrifter fra bransjen som inngår i Norsk Kundebarometer. Bransjevinnere kan benytte logoer til markedsføringsformål i det inneværende år og frem til neste års offentliggjøring av resultater. Bransjevinner kan selv bestemme om de vil benytte NKB-logoen alene eller i kombinasjon med stjernerating (se logoeksempel under «Øvrige bedrifter under»).

Kostnader ved bruk av logo, kr. 40.000-50.000,- (avhengig av type logo)

 

Øvrige bedrifter

Skjermbilde.JPG 

 

For bedrifter som ikke er totalvinner eller bransjevinner så må kombinasjonslogoen benyttes. Logoen kan benyttes til markedsføringsformål i det inneværende år og frem til neste års måling. 

 

 

 

Kostnader ved bruk av logo, kr. 40.000,-

 

Annet:

Det skal alltid refereres til: Norsk Kundebarometer. Et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI. www.kundebarometer.com

NB! Vi anmoder til forsiktighet ved bruk av logo og referanse dersom bedriften har oppnådd en tilfredshetsscore som er lavere enn 70 poeng da dette ikke kan karakteriseres som en tilfreds kundemasse.