Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med oss:

Hans Peter Wøien, hpw@barcode.as (tlf: 91799984)

Pål Rasmus Silseth, pal.silseth@barcode.as, (tlf: 46171748)

Bengt Lorentzen, bengt.lorentzen@barcode.as, (tlf: 46171758)