Utvidet undersøkelse

Vi tilbyr ulike varianter av utvidede undersøkelser i forbindelse med den offisielle undersøkelsen. Dette er en rimelig måte å få tilleggsinformasjon på da vi som kjent intervjuer også konkurrenters kunder.

Eksempler er:

  • Digitalisering
  • Bærekraft (spørsmål ut over de som inngår i NBB)
  • Drivere av tilfredshet (pris, kundeservice, digitale løsninger etc)
  • Grunn til misnøye og klagebehandling
  • Proaktivitet (status og effekter av utadrettet kundeaktivitet og møter)
  • Kundens tilknytning til bedriften (fast kontaktperson, nær- / fjernkunde etc)
  • Utvidede lojalitetsanalyser (multilojalitet, word of mouth, share of wallet etc)
  • Omdømme / merkevare
  • Tilleggsintervju
  • Etc.

 

Ta kontakt med oss for priser og ytterligere informasjon.