Norsk Kundebarometer 2022

NKB_logo 21.jpg

Norsk Kundebarometer (NKB) er et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI som hvert år måler tilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere og som norske virksomheter benytter som:

  • grunnlag for sammenligning med andre virksomheter
  • grunnlag for sammenligning med andre bransjer
  • grunnlag for sammenligning over tid

NKB er fundert på forskning av høy internasjonal kvalitet og stiller på linje med tilsvarende nasjonale kundeindekser i land som USA, Sverige, Tyskland, Taiwan. Forskning basert på Norsk Kundebarometer har resultert i 2 doktorgrader og flere publiseringer i internasjonalt anerkjente vitenskapelige journaler.

Undersøkelsen gjennomføres av Barcode Intelligence og Norstat Norge i samarbeid med Handelshøyskolen BI.

Barcode Intelligence er offisiell administrator for Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI og administrerer bestillinger og utarbeider rapporter på detaljerte resultater fra barometeret.

Datainnsamlingen vil starte i midten av januar 2022 og avsluttes i slutten av april. Offentliggjøring av resultater vil skje på NKB-konferansen i mai.