Norsk Bærekraftbarometer 2022

NBB-logo

Norsk Bærekraftbarometer (NBB) - Et forskningsprosjekt i regi av Handelshøyskolen BI og Barcode Intelligence AS.

Flertallet av norske forbrukere sier de ønsker å dreie forbruket sitt over i en mer bærekraftig retning, men det er relativt få som gjør det. Dette gapet mellom holdning og adferd har sine forklaringer og med riktige virkemidler fra bedrifter og myndigheter så vil markedet endre sin forbrukeradferd i en mer bærekraftig retning. Det er et enormt potensial for mer bærekraftige produkter og tjenester.

Vårt mandat er å øke forståelse gjennom innsikt slik at bedriftene kan fatte bedre beslutninger i forhold til bærekraftige strategier. Dette vil også gjøre det enklere for forbrukerne å ta bærekraftige valg.

NBB fokuserer på relasjoner mellom kunder og leverandører. Basert på en årlig datainnsamling foretatt blant norske husholdninger har NBB som målsetning å være den målestokk som norske virksomheter benytter som:

  • grunnlag for sammenligning med andre virksomheter
  • grunnlag for sammenligning med andre bransjer
  • grunnlag for sammenligning over tid

NBB ønsker i tillegg å være en pådriver for formidling av resultater og kunnskap som bidrar til økt verdiskapning i norske virksomheter.

Datainnsamlingen vil starte i midten av januar 2022 og avsluttes i slutten av april. Offentliggjøring av resultater vil skje på NBB-konferansen i mai/juni 2022. 

Ikke på den offisielle listen, men ønsker å bli målt:

Det er mange bedrifter som ikke er med på den offisielle listen, men som vil ha nytte av å bli målt på tilsvarende måte. Bedrifter som ønsker det vil bli målt på lik linje med de som er på den offisielle listen og kan velge om de ønsker rapport med benchmark mot eventuelle konkurrenter eller ikke.