Konferansen 2022

Konferansen for NBB 2022 avholdes i begynnelsen 1. juni 2022.