Konferansen 2021

Konferansen for NBB 2021 avholdes i begynnelsen av mai/juni.