Konferansen 2019/påmelding

 

Konferansen for NKB 2019 avholdes på Handelshøyskolen BI i Nydalen 8 mai, kl. 08.30-11.15. 

Link til påmelding: 

https://www.bi.no/om-bi/kalenderaktiviteter/2019/mai/norsk-kundebarometer-2019/pamelding-norsk-kundebarometer-2019/