Konferansen 2020

 

Konferansen for NKB 2020 avholdes i begynnelsen av mai.