Konferansen 2018/påmelding

Konferansen for NKB 2018 avholdes på Handelshøyskolen BI i Nydalen torsdag 3. mai 08.30 - 11.30. 

Link til påmelding: 

https://www.bi.no/om-bi/kalenderaktiviteter/2018/mai/offentliggjoring-av-norsk-kundebarometer-2018/