Konferansen 2019/påmelding

 

Konferansen for NKB 2019 avholdes på Handelshøyskolen BI i Nydalen medio mai. Endelig tidspunkt er ikke fastsatt. 

Link til påmelding: