KTI-Rating

Resultater 2020

 

5.png Over 80 poeng = Begeistrede kunder

4.png 75 - 80 poeng = Svært fornøyde kunder

3.png 70 - 75 poeng = Fornøyde kunder

2.png 60 - 70 poeng = Likegyldige/misfornøyde kunder

1.png Under 60 poeng = Svært misfornøyde kunder

 

0001 - ny.jpg0002.jpg0003.jpg

 

 

 

(*) Bedriften inngår ikke i den offisielle Norsk Kundebarometer (NKB)-målingen, men er målt etter samme metodikk av Barcode Intelligence. Resultatene er derfor sammenlignbare.

Ratingsystemet baserer seg på oppnådde poeng (gjennomsnitt) etter Norsk Kundebarometers indeksmetode på kundetilfredshet (www.kundebarometer.com). Indeksen er et gjennomsnitt av de fire spørsmålene som inngår i Norsk Kundebarometers tilfredshetsundersøkelse. Resultatene er omregnet til en score som går fra 0-100, hvor 100 poeng er det beste mulige resultatet. 

 

Bruk av ratingsystemet:

Bedrifter som er målt på Norsk Kundebarometers offisielle liste kan bruke ratingsystemet med henvisning til resultatet på Norsk Kundebarometer ved BI og barcode.as/KTI-rating.

Retningslinjer for bruk av NKB-logo i markedsføringssammenheng: https://www.bi.no/forskning/norsk-kundebarometer/om-norsk-kundebarometer/

 

Bedrifter som ikke er på den offisielle NKB-listen, men som er målt med samme metode gjennom Barcode Intelligence henviser til barcode.as/KTI-rating. Disse bedriftene kan ikke bruke logoen til Norsk Kundebarometer eller Handelshøyskolen BI. Det er heller ikke tillatt f.eks. å uttale at man er «best i Norsk Kundebarometer» eller «best i bransjen i Norsk Kundebarometer» så lenge bedriften ikke inngår i den offisielle NKB-listen.

 

Bedriftene som er markert med stjerne (*) er av ulike årsaker ikke med på den offisielle undersøkelse til Norsk Kundebarometer (NKB) ved BI. Årsaker kan være at de ikke er store nok (markedsandel, antall kunder), at de befinner seg i bransjer som ikke er inkludert i NKB, eller at det dreier seg om bedriftskunder (NKB er bare på forbrukermarkedet). Resultatene som presenteres ovenfor er direkte sammenlignbare med tallene fra Norsk Kundebarometer da undersøkelsesmetode og utregningsmetodikk er identisk med det som er gjort i Norsk Kundebarometer.

Kontakt Barcode
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Nyhetsbrev
Skriv e-post, og registrer deg her.