KTI-Rating

Resultater 2019

 

5.png Over 80 poeng = Begeistrede kunder

4.png 75 - 80 poeng = Svært fornøyde kunder

3.png 70 - 75 poeng = Fornøyde kunder

2.png 60 - 70 poeng = Likegyldige/misfornøyde kunder

1.png Under 60 poeng = Svært misfornøyde kunder

 

Barcodelisten 2019_1.png

 

(*) Bedriften inngår ikke i den offisielle NKB-målingen, men er målt etter samme metodikk av Barcode. Resultatene er derfor sammenlignbare.

Ratingsystemet baserer seg på oppnådde poeng (gjennomsnitt) etter Norsk Kundebarometers (NKB) indeksmetode på kundetilfredshet (www.kundebarometer.com). Indeksen er et gjennomsnitt av de fire spørsmålene som inngår i Norsk Kundebarometers tilfredshetsundersøkelse. Resultatene er omregnet til en score som går fra 0-100, hvor 100 poeng er det beste mulige resultatet. 

 

Bruk av ratingsystemet:

Bedrifter som er målt på Norsk Kundebarometers offisielle liste kan bruke ratingssytemet med henvisning til resultatet på Norsk Kundebarometer ved BI og barcode.as/KTI-rating.

Retningslinjer for bruk av NKB-logo i markedsføringssammenheng: https://www.bi.no/forskning/norsk-kundebarometer/om-norsk-kundebarometer/

 

Bedrifter som ikke er på den offisielle NKB-listen, men som er målt med samme metode gjennom Barcode Intelligence henviser til barcode.as/KTI-rating. Disse bedriftene kan ikke bruke logen til Norsk Kundebarometer eller Handelshøyskolen BI.

 

Bedriftene som er markert med stjerne (*) er av ulike årsaker ikke med på den offisielle undersøkelse til Norsk Kundebarometer (NKB) ved BI. Årsaker kan være at de ikke er store nok (markedsandel, antall kunder), at de befinner seg i bransjer som ikke er inkludert i NKB eller at det dreier seg om bedriftskunder (NKB er bare på forbrukermarkedet). Resultatene som presenteres ovenfor er direkte sammenlignbare med tallene fra Norsk Kundebarometer da undersøkelsesmetode og utregningsmetodikk er identisk med som er gjort i Norsk Kundebarometer.

Kontakt Barcode
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Nyhetsbrev
Skriv e-post, og registrer deg her.