Barcode-listen

Barcodelisten er en parallellmåling til den offisielle NKB-listen og tilbys bedrifter som av ulike årsaker ikke er med på den offisielle NKB-målingen. Vi tilbyr disse bedriftene å bli målt etter samme metodikk (metode, tidspunkt etc) noe som gjør resultatene direkte sammenlignbare med tallene fra NKB. Resultatene rapporteres med benchmark mot eventuelle konkurrenter.