Bærekraft-rating 2020

Bærekraftscore 2020

Hva som er en god eller dårlig score i forhold til bærekraft er på nåværende tidspunkt vanskelig å slå fast. For å kunne bestemme disse nivåene trenger vi mer innsikt og flere datapunkter (over tid). Ved å se på variasjonen i svarene i de ulike bransjene (standardavvik) som input har vi som et startpunkt landet på følgende inndeling i denne fasen av prosjektet:

  • Score over 70 – Svært bra
  • Mellom 65 -70 - Bra
  • Mellom 55 - 65 - Mindre bra
  • Under 55 – Dårlig

NBB1.jpg

NBB2.jpg

NBB3.jpg

 

(*) Bedriften inngår ikke i den offisielle Norsk Bærekraftbarometer (NBB)-målingen, men er målt etter samme metodikk av Barcode Intelligence. Resultatene er derfor sammenlignbare.

Ratingsystemet baserer seg på oppnådde poeng (gjennomsnitt) etter Norsk Bærekraftbarometers indeksmetode på bærekraftscore (https://www.bi.no/forskning/norsk-barekraftbarometer/). Indeksen er et gjennomsnitt av de tre bærekraftdimensjonene som inngår i NBBs bærekraftsundersøkelse. Resultatene er omregnet til en score som går fra 0-100, hvor 100 poeng er det beste mulige resultatet. 

 

Bærekraftscore 2020

Hva som er en god eller dårlig score i forhold til bærekraft er på nåværende tidspunkt vanskelig å slå fast. For å kunne bestemme disse nivåene trenger vi mer innsikt og flere datapunkter (over tid). Ved å se på variasjonen i svarene i de ulike bransjene (standardavvik) som input har vi som et startpunkt landet på følgende inndeling i denne fasen av prosjektet:

  • Score over 70 – Svært bra
  • Mellom 65 -70 - Bra
  • Mellom 55 - 65 - Mindre bra
  • Under 55 – Dårlig
Les mer
Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden
Nyhetsbrev
Skriv e-post her for å registrere deg på nyhetsbrev